Curriculum Vitae en Publicaties

Opleidingen

Publicaties

Een groot deel van mijn publicaties vindt je bij Schatgraven.

  In voorbereiding/druk

 1. Hausoul, Raymond R. in druk. God's Future for Animals: From Creation to New Creation. Eugene: Wipf & Stock.
 2. ———. in druk. Gids voor vergeving: Van pijn naar vrijheid. Hoornaar: Gideon Academics.
 3. ———. en Wim J. Kok. in druk. Jezus geneest vandaag: Zicht op hoe God geneest. Hoornaar: Gideon Academics.
 4. ———. in druk. 'Der Prophet Zefanja.' In Das Zeugnis des Alten Testaments: Eine internationale Einleitung, Hrgs. Walter Hilbrands und Hendrik Koorevaar. Giessen: Brunnen.
 5. ———. in druk. 'Der Prophet Maleachi.' In Das Zeugnis des Alten Testaments: Eine internationale Einleitung, Hrgs. Walter Hilbrands und Hendrik Koorevaar. Giessen: Brunnen.
 6. ———. in druk. 'Der Prophet Haggai.' In Das Zeugnis des Alten Testaments: Eine internationale Einleitung, Hrgs. Walter Hilbrands und Hendrik Koorevaar. Giessen: Brunnen.
 7. ———. in druk. '"Land Ahead!": Israel, the Land, and the Christian Inheritance.' In Israel as Hermeneutical Challenge, eds. Michael Mulder, Koert van Bekkum, and Arnold Huijgen. Studies in Reformed Theology. Leiden: Brill.
 8. 2020

 9. ———. 'Building a Posthuman Artificial Paradise: Christian Theology in Interaction with Futuristic Expectations of Technology.' In Being Human in a Technological Age: Rethinking Theological Anthropology, Ed. Steven van den Heuvel, 97-118. Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 7. Leuven: Peeters.
 10. ———. 'Uitgeschakeld voor het koninkrijk: Ziekte bij Paulus' medewerkers.' Inspirare 1: 27-36.
 11. ———. The New Heaven and New Earth: An Interdisciplinary Comparison between Jürgen Moltmann, Karl Rahner, and Gregory Beale. Eugene: Wipf & Stock.
 12. ———. 'Levensschetsen van Paulus (1): IJveraar uit Tarsus.' Metamorfose 125: 25-27.
 13. ———. 'Israël en het koningschap.' Studiebijbel Magazine 13 (3): 10-14.
 14. 2019

 15. ———. 'Theology and Cosmology: A Call for Interdisciplinary Enrichment.' Zygon 54 (2): 324-336.
 16. ———. 'Review: Eschatology as Imagining the End: Faith between Hope and Despair.' Journal for Theology and the Study of Religion 73 (1): 54-56.
 17. ———. Gods toekomst voor dieren: Van schepping tot nieuwe schepping. Utrecht: KokBoekencentrum.
 18. ———. 'Gods strijd tegen de machten.' Studiebijbel Magazine 13 (2): 10-13.
 19. ———. 'Eine Eschatologie aus der Protologie: Genesis 1-2 und die christliche Hoffnung.' Biblisch erneuerte Theologie: Jahrbuch für theologische Studien 3: 11-29.
 20. ———. 'Christus als Triomfator (deel 3).' Studiebijbel Magazine 13 (1): 4-7.
 21. ———. 'Christus als Triomfator (deel 2).' Studiebijbel Magazine 12 (4): 4-7.
 22. ———. 'Christus als Triomfator (deel 1).' Studiebijbel Magazine 12 (3): 10-14.
 23. 2018

 24. ———. 'The Land in the Books of Exodus, Leviticus and Numbers.' In The Earth and the Land: Studies about the Value of the Land of Israel in the Old Testament and Afterwards, Eds. Hendrik J. Koorevaar and Mart-Jan Paul, 65-95. Edition Israelogie 11. Berlin: Lang.
 25. ———. 'Jezus en het levende water.' Studiebijbel Magazine 11 (4): 22-23.
 26. ———. 'Een nieuw begin.' Groei 18 (3): 64-69.
 27. ———. 'Door zijn striemen zijn wij genezen.' Studiebijbel Magazine 11 (3): 12-16.
 28. ———. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde: Een interdisciplinaire vergelijking tussen Jürgen Moltmann, Karl Rahner en Gregory Beale. Utrecht: KokBoekencentrum.
 29. ———. 'Bijbelse feestmaaltijden.' Studiebijbel Magazine 12 (2): 4-7.
 30. Rijksen, Gerhard, Paul Abspoel, Raymond R. Hausoul, and Eugene H. Peterson. 2018. Jakobus: The Message in het Nederlands. Hoornaar: Gideon.
 31. 2017

 32. ———. 'Thora en gewoonterecht.' Studiebijbel Magazine 10 (4): 10-13.
 33. ———. 'Profetenkringen in het OT.' Studiebijbel Magazine 10 (1): 10-13.
 34. ———. 'Omgaan met Gods Thora.' Studiebijbel Magazine 10 (4): 14-17.
 35. ———. 'Genezingen door zweetdoeken.' Studiebijbel Magazine 11 (2): 18-20.
 36. ——— en Wim J. Kok. 'Bethesda: Bijbels-theologische reflecties.' Soteria 34 (3): 27-39.
 37. Hausoul, Raymond, Michaël Verpeut, and Veerle Biesbrouck. De klokkenluider van Wittenberg: Maarten Luther en de Reformatie. 2nd ed. Zoetermeer: Jes!
 38. 2016

 39. ———. 'Ik ben geen man van veel woorden: Mozes' excuses tegenover God.' Studiebijbel Magazine 9 (4): 14-17.
 40. 2015

 41. ———. 'Ziekte door zonden? Een vraag van de discipelen.' Studiebijbel Magazine 9 (2): 14-17.
 42. ———. 'Waarom gebruikt Jezus speeksel bij genezingen?' Studiebijbel Magazine 9 (1): 8-11.
 43. ———. 'Vergeef ons onze schulden.' Studiebijbel Magazine 8 (3): 4-7.
 44. 2014

 45. ———. 'Profielschets van Herodes de Grote.' Studiebijbel Magazine 8 (2): 4-7.
 46. ———. 'Leven in Godsvrucht: Een woordstudie.' Soteria 1 (31): 40-47.
 47. ———. 'Jezus in debat over de sabbat.' Studiebijbel Magazine 8 (1): 8-11.
 48. ———. Didachè Apostolorum: Vertaling van een vroegchristelijk geschrift. Play.Google.com: E-books.
 49. ———. 'De betekenis van de sabbat voor Israël.' Studiebijbel Magazine 7 (4): 24-27.
 50. 2013

 51. ———. 'Zacheüs de oppertollenaar.' Het Zoeklicht 89 (12+13): 10-13.
 52. ———. 'Wandelen in de hof.' Het Zoeklicht 17: 10-11.
 53. ———. 'An Evaluation of Jürgen Moltmann's Concept of Time and Space in the New Creation.' Journal of Reformed Theology 7 (2): 137-159.
 54. 2012

 55. ———. 'Zeven profetische dagen.' Het Zoeklicht 10: 14-15.
 56. ———. 'Melaatsheid.' De Kruisbanier 5: 10-11.
 57. ———. 'Jezus stilt de storm.' De Kruisbanier 9: 12-13.
 58. ———. 'Jezus geneest een melaatse.' De Kruisbanier 5: 8-9.
 59. ———. 'Huwelijksvormen in het Oude Testament.' Studiebijbel Magazine 6 (1): 22-25.
 60. ———. 'De relatie tussen Onesimus en Filemon.' Studiebijbel Magazine 4: 14-17.
 61. ———. 'De huwelijksprocedure: Hoe in Bijbelse tijden een huwelijk tot stand kwam.' Studiebijbel Magazine 6 (2): 22-25.
 62. ———. 'Bestemming: Korinthe.' Het Zoeklicht (12): 14-15.
 63. ———. 'Als wij onze zonden belijden.' VlaAnders (2): 16.
 64. 2011

 65. ———. 'Wie was Lucas?' Studiebijbel Magazine 4: 24-27.
 66. ———. 'Vrouwen in Richteren.' Studiebijbel Magazine 2: 14-17.
 67. ———. 'Onze lofprijs.' ECVNB 27 (1): 2-3.
 68. ———. 'Libië in de Bijbel.' Het Zoeklicht (22): 22-23.
 69. ———. 'Leviticus 25-27 in de metafysische grootheid van Exodus-Leviticus-Numeri.' In Das heilige Herz der Tora: Festschrift für Hendrik Koorevaar zu seinem 65. Geburtstag. Hrgs. Siegbert Riecker und Julius Steinberg, 121-134. Theologische Studien. Aachen: Shaker.
 70. ———. 'Het gebed bij de eerste christenen.' ECVNB 4: 12.
 71. ———. 'Egypte in de profetie.' Het Zoeklicht 6: 21-23.
 72. ———. Die Bücher Haggai und Maleachi: Das Buch Maleachi. Edition C Bibelkommentar 43. Wuppertal: SCM Brockhaus.
 73. ———. 'De twee dochters.' Kruisbanier 3: 6-9.
 74. ———. De boodschap van de landwet in Leviticus 25-27 in het kader van de landsbelofte in Exodus-Leviticus-Numeri. Leuven: ETF.
 75. ———. 'Christus de Hoeksteen.' Studiebijbel Magazine 1.
 76. ———. 'Aanbidding in het Nieuwe Testament.' ECVNB (2): 12-13.
 77. 2010

 78. ———. 'William Tyndale.' Kruisbanier (4): 10-11.
 79. ———. 'Islam: Haar heilige boek.' ECVNB (1): 2.
 80. ———. 'Islam: Dialoog.' ECVNB (3): 14-15.
 81. ———. 'Islam: De leer van Bijbel en Koran.' ECVNB (2): 2-3.
 82. ———. 'De verheerlijkte schepping.' Studiebijbel Magazine 4 (5): 16-19.
 83. ———. 'Assistenten van de Meester: Je bent jong en je dient God.' In Je bent jong en je wilt God: Laat je inspireren!, red. Raymond R. Hausoul en Job Thomas, 41-73. Heerenveen: Medema.
 84. ———. en Job Thomas. Je bent jong en je wilt God: Laat je inspireren! Heerenveen: Medema.
 85. 2009

 86. ———. 'Vooruitzien naar de wederkomst.' Zoeklicht 16: 22-23.
 87. ———. 'Vlaamse Kerkgeschiedenis: Johannes Calvijn.' ECVNB (3): 6.
 88. ———. 'Vlaamse Kerkgeschiedenis: Eligius in Flandris.' ECVNB (2): 2-3.
 89. ———. 'Islam: Omstreden Kijk.' ECVNB (4): 2-3.
 90. ———. 'De Messias: Onze Leraar.' Kruisbanier (6): 8-9.
 91. 2008

 92. ———. 'Hoofdstukken en verzen.' ECVNB (1): 12.
 93. ———. 'ECV in oorlog.' ECVNB (4): 2-3.
 94. ———. 'Drie vormen van toerusting.' ECVNB (4): 6-7.
 95. 2007

 96. ———. 'Vergeving schenken en vergeving ontvangen.' Bode (4): 20-21.
 97. ———. 'Pinehas, de ijveraar uit Gibea.' Bode (2): 22-24.
 98. ———. 'Petrus Dathenus. De Vlaamse Reformator.' Ellips (1): 16-19.
 99. ———. 'O, dat prachtige Grieks! Het verschil tussen agapaoo en fileoo.' ECV Nieuwsbrief 23 (3): 2.
 100. ———. 'Leven in het licht van morgen.' In De Opwindende Laatste Dagen, red. Henk Medema, 113-146. Vaassen: Medema.
 101. ———. 'Het evangelie van Judas.' Ellips (7): 12-14.
 102. ———. 'Gods liefde tot Israël.' Bode (9): 8-12.
 103. ———. 'Gericht op God: Gebed en aanbidding rond het avondmaal.' Bode (7): 27-29.
 104. ———. 'De twee "magische" stenen.' Bode (3): 16-19.
 105. ———. 'De profeet en de leeuw.' Bode (5): 12-15.
 106. ———. 'De prijs voor ongehoorzaamheid.' ECVNB (1): 8.
 107. ———. 'De overwinnende Overwinnaar.' Bode (10): 14-19.
 108. ———. 'De levende hoop.' Bode (6): 13-15.
 109. ———. 'De Impact van Jeugdkerk Impact.' ECVNB (1): 10.
 110. ———. 'Aanbidding: Het hart van de gemeente.' Bode (8): 13-15.
 111. 2006

 112. ———. 'Voetbal in de Bijbel.' Bode (6): 30.
 113. ———. 'Varkens en honden.' ECVNB (4): 8-9.
 114. ———. 'Solo Christo!' Bode (1): 9.
 115. ———. 'Nieuwe kracht.' Bode (1): 16-17.
 116. ———. 'Muziek in de gemeente (2).' Bode (5): 20-22.
 117. ———. 'Muziek in de gemeente (1).' Bode (4): 25-27.
 118. ———. 'Mijn Verlosser leeft.' Bode (3): 19-21.
 119. ———. 'Het getuigenis van het Kerstfeest.' ECVNB (4): 12.
 120. ———. 'De Zoon en de Vader.' Bode (9): 11-13.
 121. ———. 'De wereldberoemde diaken.' Bode (10): 13-15.
 122. ———. 'De Vader en de Zoon.' Bode (8): 7-9.
 123. ———. 'De begeerte naar wijsheid.' Bode (7): 13-15.
 124. ———. 'Blaise Pascal en de denkwereld van Descartes. Ellips (1): 14-16.
 125. ———. en Jaap Bus. 'De eenheid van de vier getuigen.' Bode (9): 18-21.
 126. 2005

 127. ———. 'Waarom Heer?' Bode (3): 20-21.
 128. ———. 'Waar haalde Paulus zijn kracht vandaan?' Bode (8): 14-15.
 129. ———. 'Lees mee met de NBV. Ruth en Richteren.' Bode (2): 24.
 130. ———. 'Het "Open Theïsme." Een reformatie in de hedendaagse theologie?' Ellips (7): 18-20.
 131. ———. 'Een Bijbelhuis op een kruispunt van culturen.' Bode (9): 22-23.
 132. ———. 'De schaduw van Mozes.' Bode (2): 11-13.
 133. ———. 'De Messiaanse beweging in Israël.' Het Zoeklicht (5): 12.
 134. ———. 'De Koning en de gemeente.' Bode (2): 5-7.
 135. ———. 'De kameel en de naald.' Bode (4): 6-7.
 136. ———. 'De deuterocanonieke boeken.' Bode (10): 20-23.
 137. ———., en Belinda Kleine. 'Het kleine ooilam.' Bode (6): 26-27.
 138. 2004

 139. ———. 'Verschaf mij recht!' Bode (10): 5-6.
 140. ———. 'Malchus. Genezing van discipelwonden.' Bode (8): 8-9.